Communicatie/Assertiviteitstraining voor mannen en vrouwen

Soms is het moeilijk te begrijpen waarom jij of de ander zo reageert in bepaalde situaties. Door meer kennis te krijgen over de factoren die de communicatie beïnvloeden leer je jezelf en de ander beter te begrijpen. Bewustwording van hetgeen je wilt is belangrijk om je persoonlijke wensen en doelen na te kunnen streven. Om deze doelen op een prettige manier te verwezenlijken is assertiviteit nodig.
Vaak wordt assertiviteit verward met het nastreven van je eigen behoeften. Echter, assertiviteit staat voor rekening houden met jezelf en de ander.
Assertiviteit is een vaardigheid die goed is aan te leren.

Voor wie is de training bestemd?

Voor hen die meer willen weten over hoe en wat je in de communicatie kunt veranderen om meer aansluiting bij anderen te vinden en die meer vaardigheid willen aanleren om op te komen voor jezelf in plaats van jezelf weg te cijferen. O.a. door "nee" te leren zeggen en gevoel te leren uiten, zowel maatschappelijk (bijvoorbeeld in het werk) als in de privésfeer. Bij eventuele psychische of psychiatrische aandoeningen zal rekening worden gehouden met uw mogelijkheden.

Doel van de training

Het doel van de training is meer inzicht te krijgen in je eigen communicatiestijl om beter aansluiting te vinden met anderen.
En het leren om je assertief op te stellen om zo je zelfvertrouwen te vergroten.

Opzet en inhoud

Per bijeenkomst wordt er gewerkt aan een thema. Afhankelijk daarvan wordt de theorie afgewisseld met rollenspellen en korte opdrachten die in het teken staan van het thema.
Thema's die aan de orde komen zijn o.a. communicatiemodel, leerstijl ontdekken, niveaus van communiceren, uitmeten van je waarden, je kernkwaliteiten en je valkuilen, andere factoren die de communicatie beïnvloeden, leren "nee" te zeggen, leren uiten van gevoelens, onderhandelen, uiten en ontvangen van kritiek en je meer op je gemak voelen in contact.
Er wordt verwacht dat men thuis ook oefent met hetgeen er in de training aan bod is geweest.
Er wordt veel belang gehecht aan een ontspannen en veilige sfeer. Het delen van eigen beleving wordt vaak als ondersteunend ervaren, echter in mindere mate is er ruimte om in te gaan op persoonlijke problematiek. Er wordt bewaakt dat de aandacht evenredig verdeeld wordt en de structuur van de training behouden blijft.
De theorie is deels afkomstig vanuit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren en cognitieve therapie).

Waar en wanneer?

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten, elk van tweeënhalf uur.
Het aantal personen dat deelneemt aan de training zal tussen de 6 à 8 bedragen.
De bijeenkomsten zullen eens per week plaatsvinden op een vaste ochtend, middag of avond, gedurende 8 weken. Hierbij wordt er rekening gehouden met vakanties.
De locatie bevindt zich 7 minuten lopen van Centraal Station te Alkmaar.

Kosten

Zie voor info bij kosten.

Opvragen informatie en aanmelding

In een oriënterend (intake) gesprek, zonder verdere verplichtingen, wordt samen besproken of deelname aan de Groepsbehandeling aansluit bij uw hulpvraag. Kosten € 67,-
Aanmelding voor een oriënterend gesprek kan zowel telefonisch als door het contactformulier in te vullen.

Vraag vrijblijvend informatie aan bij:
Ansella Abbo
Tuinstraat 24 (7 min. lopen vanaf het Centraal Station NS)
1815 TM ALKMAAR
T. 06 - 57 67 07 94
E. info@cumvigor.nl

TOP ↑