Individuele behandeling

Voor wie is Cum Vigor bestemd?

De behandeling is bestemd voor mannen en vrouwen die psychische of psychiatrische klachten hebben of nog meer uit het leven willen halen en openstaan voor een nieuwe prikkel.
Voor de een kan dit zijn om in emotioneel evenwicht te komen door behandeling van klachten en voor de ander om tot meer zelfinzicht te komen en dat om te zetten in praktische vaardigheden.

De behandeling is geschikt voor allerlei psychische en psychiatrische klachten zoals:

Spanning en angstklachten, depressie, onverwerkt verdriet, identiteitsproblemen, levensfaseproblematiek, arbeidsproblemen, relationele problemen, lichamelijke klachten (voortkomend uit psychische problemen) en persoonlijkheidsproblematiek. Tevens om te helpen keuzes te maken en meer van het leven te genieten.

Waar bestaat de individuele behandeling uit?

De individuele behandeling bestaat uit het afnemen van een intake waarbij tevens met u wordt overlegd in welke vorm het beste aan uw hulpvraag gewerkt kan worden.
Bij de individuele behandeling kunnen met behulp van medebehandelaars de volgende behandelmethodieken worden gebruikt: psychofarmaca, oplossings- en systeemgerichte therapie, EMDR, gezins- en relatietherapie en cognitieve therapie. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van inzichtgevende oefeningen. Indien nodig kunnen er huisbezoeken plaatsvinden.
Er wordt in de behandeling veel waarde gehecht aan respect, discretie en resultaat gericht werken.

Aanmelding voor individuele behandeling

Aanmelding kan zowel telefonisch, als door het - contactformulier - .

Uiteraard kunt u ook eerst telefonisch informatie inwinnen. Neem gerust contact op met :
Ansella Abbo tel. 06 - 57 67 07 94

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, is het belangrijk om dit met mij, als behandelaar te bespreken. Als dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat kunt u een klacht indienen bij Solo partners waar ik aangesloten ben voor klachtenbehandeling. Deze klachtenregeling voorziet in een Klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie.

Zie informatie via deze link → SoloPartners Kwaliteitspakket en
Klachten kunnen worden opgelost

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei aanstaande wordt een nieuwe Europese privacywet van kracht. In Nederland wordt deze wet de 'AVG' benoemd, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar dit uit bestaat leest u in de volgende link → Verkorte privacyregeling ter ondertekening bij aanvang van verlenen van zorg.

Voorafgaande aan de behandeling zal ik u op de hoogte brengen van deze privacyverklaring en klachtenregeling.

TOP ↑