Profiel

Mijn naam is Ansella Abbo.
Inmiddels ben ik zes jaar als zelfstandig behandelaar werkzaam. Daarvoor ben ik ruim 20 jaar werkzaam geweest in diverse functies in de psychiatrie bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), waarvan ik de laatste vijftien jaar werkzaam was als casemanager, coach arbeid en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV).
Door deze werkervaringen ben ik uitstekend op de hoogte van de sociale kaart en de diverse behandelinterventies.
Naast individuele behandelingen van stemming- en angstklachten gaf ik diverse cursussen zoals "In de put uit de put" en een autonomiegroep voor vrouwen en gaf ik individuele consultaties/behandelingen op een huisartspraktijk en teamcoaching in zorginstellingen.
Tevens werk ik met diverse disciplines nauw samen (o.a. met hen onder het kopje medebehandelaars) zodat, indien nodig, ook andere disciplines en behandelmethodieken ingezet kunnen worden, zoals psychiatrisch consult, EMDR, arbeidsreïntegratie, beeldend therapie, gezins- en relatietherapie, stressreductie oefeningen, Mindfulness en rouwverwerkingslotgenotengroep.

Ik sta open voor behandelaars die ook willen samenwerken met Cum Vigor, zodat een nóg completer pakket aangeboden kan worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding gebruik te maken van de praktijkruimtes.

Motivatie

Vanuit een frisse levenskracht ben ik steeds blijven ontwikkelen om andere mensen te inspireren om ook zoveel mogelijk uit het leven te halen. Daarom heb ik Praktijk CUM VIGOR opgezet. CUM VIGOR leek mij een toepasselijke naam, het betekent letterlijk: "met frisse levenskracht".

Naast de opleiding van B Verpleegkundige heb ik Casemanagement, opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, NEI (Neuro Emotionele Integratie) en NLP master (Neuro Linguïstisch Programmeren) behaald. Hierdoor heb ik een holistische werkwijze ontwikkeld waarin de mens in zijn omgeving centraal staat.

Uitgangspunten

Ik hecht veel waarde aan discretie en respecteer ieders levensstijl.
Ik houd - naast het geven van inzicht - van kernachtig en resultaat(oplossings)gericht werken door o.a. praktische handvatten aan te reiken om zodoende tot klachtenreductie te komen en persoonlijke groei te bewerkstelligen. Onder persoonlijke groei versta ik het aanboren van je eigen kracht en het aanwenden van nieuwe vaardigheden om weer de volledige regie te krijgen over je handelen, denkpatronen en belevingen.

Voor een volledig overzicht van mijn opleidingen kunt u mijn CV bekijken : CV Ansella Abbo

TOP ↑