Bedrijfs/teamcoaching

Voor wie is de coaching?

Coaching voor bedrijven/zorginstellingen of individuele coaching in uw werk.

Doel

Het inzichtelijk krijgen en inventariseren en oplossen van mogelijke problemen of weerstanden in het werk die de sfeer, het functioneren en communicatie negatief beïnvloeden. En het krijgen van handvatten om dit positief te keren.

Werkwijze

Indien wenselijk kan er voorafgaand aan de coaching een oriënterend gesprek plaatsvinden met u of de leidinggevende waarin de vragen en behoeften die spelen worden onderzocht en verhelderd. De coaching zal hierop worden aangepast. In de coaching zal zowel theorie als gericht oefenen aan bod komen. De theorie kan door middel van praktische voorbeelden uit de praktijk en door rollenspelen worden verhelderd, zodat men de stof direct eigen kan maken en ervaren.
De thema's kunnen bestaan uit :

Resultaten

Leerervaring

Op het eind van de coaching is iedereen in staat op een veilige en prettige manier feedback te geven. Kan men bij problemen/uitdagingen vanaf een afstand naar een situatie en eigen handelen kijken en weet men waarop gelet kan worden om de communicatie met collega's en familie van cliënt/patiënt/bewoners te verbeteren.

Evaluatie

Middels een eindgesprek met u of leidinggevende wordt de doelstelling en behaalde resultaten besproken. Zonodig kunnen er vervolgafspraken worden gepland.

Waar en wanneer?

De coaching zal in overleg plaatsvinden op de voor u meest wenselijke locatie. Dat kan zowel in de instelling, bedrijf of bij praktijk Cum Vigor te Alkmaar.

Kosten

De kosten bedragen € 67,- per uur excl. BTW bij individuele coaching trajecten.

De kosten bedragen € 90,- per uur excl. BTW bij coaching van groepen.

Opvragen informatie en aanmelding

Aanmelding voor een oriënterend gesprek kan zowel telefonisch als door het contactformulier in te vullen.

Vraag vrijblijvend informatie aan bij:
Ansella Abbo
Tuinstraat 24 (7 min. lopen vanaf het Centraal Station NS)
1815 TM ALKMAAR
T. 06 - 57 67 07 94
E. info@cumvigor.nl

TOP ↑